RESERVA ARA

Condicions d'ús
Hotel Indalo Park

CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), SUSAN STELA SA informa que és titular del lloc web www.indalopark.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, SUSAN STELA SA informa de les següents dades: El titular d’aquest lloc web és SUSAN STELA SA, amb CIF A 58349101 i domicili social en Avinguda del Mar nº 19 CP 08398 de Santa Susanna (Barcelona), inscrita al Registre Mercantil, en el tom 8390, foli 135 full 82.827 i inscripció 1a. La direcció de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: hotel@indalopark.com. SUSAN STELA SA, d’ara endavant INDALO PARK, ofereix a la seva pàgina web informació relacionada amb el tipus d’activitats, productes i serveis que realitza l’empresa. Indalopark.com i les pàgines contingudes en aquesta li ofereixen informació sobre el Hotel. La utilització de la pàgina web de INDALO PARK i els serveis i productes que s’hi contenen suposa per part dels usuaris l’acceptació de les Condicions Generals de la Contractació i de les normes o condicions d’ús que a continuació s’indiquen i que es recullin en l’última versió actualitzada, per la qual cosa és important que l’usuari les llegeixi cada cop que visiti la pàgina, així com totes aquelles condicions específiques de cada producte o servei, les quals també han de ser acceptades.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de SUSAN STELA SA confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de SUSAN STELA SA, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. El lloc web de INDALO PARK proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: – La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per INDALO PARK per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web. – L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per INDALO PARK contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

INDALO PARK no es fa responsable del contingut dels llocs web als que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços. INDALO PARK declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, INDALO PARK no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

SERVEIS DE RESERVA PER INTERNET

Certs continguts de la website de SUSAN STELA SA contenen la possibilitat d’efectuar reserves per Internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de reserva establides a l’efecte per SUSAN STELA SA.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), SUSAN STELA SA informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l’empresa, mitjançant els formularis situats al seu lloc web, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de SUSAN STELA SA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, SUSAN STELA SA informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: Avinguda del Mar nº19, 08398 Santa Susanna, (Barcelona) o bé: info@indalopark.com. Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a SUSAN STELA SA, aquesta s’entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar SUSAN STELA SA qualsevol variació i que SUSAN STELA SA té el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge del seu lloc web pertanyen, per si o com a cessionària, a SUSAN STELA SA. Tot el contingut d’aquesta pàgina, com text, gràfics, logotips, icones, imatges, recopilacions de dades, així com programari, és exclusiva propietat de INDALO PARK, i tot això protegit per les lleis de copyright internacional. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts del seu lloc web sense el consentiment exprés de SUSAN STELA SA. ALTRES CONDICIONS Pel sol ús d’aquesta pàgina web no existeix entre INDALO PARK i l’usuari cap acord, contracte, compromís, relació de treball, societat o agència, excepte els supòsits de reserves on-line d’aquesta web que es regularan en les Condicions Generals de la Contractació i pels tràmits que s’han de seguir per a celebrar el contracte.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

SUSAN STELA SA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. SUSAN STELA SA té el domicili a Santa Susanna (Barcelona), Espanya.