RESERVEER NU

Gebruiksvoorwaarden
Hotel Indalo Park

GEBRUIKSVOORWAARDEN

In overeenstemming met de Wet 34/2002, van 11 juli Services informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSI-CE), SUSAN STELA SA informeert dat eigenaar is van de website www.indalopark.com. In overeenstemming met de vereisten van artikel 10 van de wet, SUSAN STELA NV rapporteert de volgende gegevens:
De eigenaar van deze website is SUSAN STELA SA, CIF A 58349101 en gevestigd aan de Avinguda del maart 19, CP 08398 Santa Susanna (Barcelona), in het handelsregister ingeschreven, volume 8390, folio 135 82 827 en de opname sheet 1. Het e-mailadres voor contact met het bedrijf is hotel@indalopark.com

SUSAN STELA SA, hierna INDALO PARK, biedt op haar website informatie met betrekking tot de aard van de activiteiten, producten en diensten van het bedrijf. Indalopark.com en pagina's bevatte bieden daarin informatie over het hotel.
Het gebruik van de website INDALO PARK, diensten en producten daarin aangenomen door de gebruikers acceptatie van de algemene voorwaarden van het contract en de regels en voorwaarden van het gebruik hieronder opgesomd en worden verzameld in de laatste bijgewerkte versie, dus het is belangrijk dat de gebruiker leest elke keer dat u een bezoek aan de pagina, evenals die specifiek voor elk product of dienst, die eveneens moet worden aanvaard.

GEBRUIKER EN AANSPRAKELIJKHEIDSREGIME

Navigatie, toegang en het gebruik van de website SUSAN STELA SA verleent de status van de gebruiker, waarvoor hij aanvaardt, het navigeren op de website SUSAN STELA SA, alle voorwaarden voor het gebruik hierin uiteengezet, zonder afbreuk te doen aan de overeenkomstige verplichte wettelijke vereisten, indien van toepassing.

De website geeft INDALO PARK breed scala van informatie, diensten en gegevens. De gebruiker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot:

  • De nauwkeurigheid en de rechtmatigheid van de door de gebruiker in de uitgegeven door INDALO PARK toegang tot bepaalde content of diensten aangeboden door de webformulieren informatie.
  • Het gebruik van informatie, diensten en gegevens die door INDALO PARK strijd met de bepalingen van deze voorwaarden, recht, moraal, goede gewoonten of de openbare orde of die anders kan schade aan de rechten van derden of de werking van de website te betrekken.

LINKS BELEID EN DISCLAIMERS

INDALO PARK is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die u via links die op haar website en stelt dat in geen geval wordt nagegaan of geen enkele controle over de inhoud van andere sites netwerk. Noch zal de technische beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geldigheid of legaliteit van websites buiten zijn voorwerpen die kunnen worden benaderd via koppelingen garanderen.

INDALO PARK staten hebben alle maatregelen genomen om de gebruikers van haar website om te voorkomen dat eventuele schade, voortvloeiend uit uw website surfen. Bijgevolg INDALO PARK is niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het surfen op het internet gebruiker kan lijden.

WIJZIGINGEN

INDALO PARK behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen die zij passend acht, zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud van uw website. Zowel met betrekking tot de inhoud van de website, en in de voorwaarden voor het gebruik daarvan, of in de algemene contract. Dergelijke aanpassingen kunnen worden gedaan via de website voor enig ontvankelijk in de wet en moet worden voldaan gedurende de tijd dat ze worden gepubliceerd op het web en totdat ze zijn niet rechtsgeldig gewijzigd bij latere.

BEPERKINGEN VAN GEBRUIK

Beperkt tot persoonlijke en niet-commercieel gebruik. Deze website is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Je mag niet wijzigen, kopiëren, distribueren, overbrengen, reproduceren, publiceren, markt, verkopen of enige andere activiteit die kan worden gedaan met de inhoud van deze webpagina's, of zelfs onder vermelding van de bronnen, zonder schriftelijke toestemming van INDALO PARK.

GEGEVENSBESCHERMING

In overeenstemming met de bepalingen van de Wet 15/1999 inzake de bescherming van persoonsgegevens (LOPD), SUSAN STELA SA informeert gebruikers van haar website dat de gegevens verzameld door het bedrijf, via sites formulieren op uw site website in een database onder zal worden ingevoerd de verantwoordelijkheid van SUSAN STELA SA, om te vergemakkelijken, te versnellen en de gevestigde tussen beide partijen verplichtingen te voldoen.
Ook SUSAN STELA SA geïnformeerd over de mogelijkheid van het uitoefenen van het recht op toegang, annulering, rectificatie en verzet door te schrijven naar het adres: Avinguda del Mar Nº19, 08398, Santa Susanna (Barcelona).

Terwijl de gebruiker niet is aangemeld anders SUSAN STELA SA, betekent dit dat hun gegevens niet gewijzigd is, stemt de gebruiker in elke variatie SUSAN STELA SA en Susan STELA SA heeft de toestemming om te gebruiken met het oog op de relatie tussen de partijen te behouden kennis.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De intellectuele eigendomsrechten en industriële derivaten van alle teksten, afbeeldingen, evenals manieren en wijzen van presentatie en lay-out van uw website behoren, op zichzelf of als een rechtverkrijgende, SUSAN STELA SA. Alle inhoud op deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, iconen, beelden, data compilaties en software, is het exclusieve eigendom van INDALO PARK, en al beschermd door internationale wetten op het auteursrecht. Ze worden dan ook beschermd als intellectueel eigendom door de Spaanse rechtssysteem, dat het van toepassing zowel Spaanse als EU-regelgeving op dit gebied, zoals de internationale verdragen op dit gebied en door Spanje ondertekend.
Alle rechten voorbehouden. In overeenstemming met de wet Intellectuele Eigendom reproductie, verspreiding, openbare communicatie en het gebruik van alle of een deel van de inhoud van uw website zonder de uitdrukkelijke toestemming van SUSAN STELA SA is uitdrukkelijk verboden.

ANDERE VOORWAARDEN

Door deze website bestaat niet tussen INDALO PARK en de gebruiker enige overeenkomst, contract, betrokkenheid, arbeidsrelatie, de maatschappij of een agentschap, behalve in geval van on-line reserveringen van deze internetsite dat in de Algemene Voorwaarden van overheidsopdrachten en de procedures zijn geregeld te volgen om het contract af te sluiten.
RECHTSVORDE-, Toepasselijk recht en jurisdictie
SUSAN STELA SA behoudt zich ook het recht om een civiele of strafrechtelijke maatregelen die zij geschikt zijn voor het misbruik van uw website en de inhoud of voor schending van deze voorwaarden oordeel nodig acht.
De relatie tussen de gebruiker en de provider van de huidige wetgeving en de handhaving op het Spaanse grondgebied geregeld. Elk geschil ontstaat, kunnen de partijen hun geschillen aan arbitrage of ga naar de gewone bevoegdheid vallen, voldoen aan de regels betreffende de bevoegdheid en deskundigheid op dit gebied SUSAN STELA SA is gevestigd in Santa Susana (Barcelona), Spanje.