RESERVA ARA

CONDICIONS DE RESERVA

Condicions de reserva
Hotel Indalo Park

CONDICIONS DE RESERVA

Les presents Condicions Generals de Reserva (en endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre SUSAN STELA SA i l’usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que SUSAN STELA SA posa a la seva disposició en la seva www.indalopark. com.

La reserva a través dels llocs web de SUSAN STELA SA suposarà l’acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d’aquestes condicions, com també de les condicions d’ús establertes per la navegació de l’usuari per les pàgines propietat de SUSAN STELA SA. Aquestes condicions són aplicables sense perjudici de l’aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin d’aplicació per a cada cas.

Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que disposa a la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7 / 1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

SUSAN STELA SA, d’ara endavant INDALO PARK, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, INDALO PARK es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

Aquest lloc web és per al seu ús personal i mai comercial, de manera que es prohibeix la reserva dels productes i serveis que s’ofereixen per persones físiques o jurídiques que actuïn com a intermediaris de fet o de dret per a la seva posterior revenda o distribució. INDALO PARK es reserva el dret de limitar el nombre de reserves contractades per una mateixa persona o client, així com en funció de la disponibilitat de l’hotel i de la programació de la contractació fora d’Internet.

INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

INDALO PARK informa que el procediment de reserva a través de les seves pàgines web ve detallat en l’apartat denominat Reserves Online.
Així mateix, SUSAN STELA SA informa que l’usuari pot tenir accés a les condicions d’ús prement sobre l’apartat condicions d’ús.
Per la reserva amb INDALO PARK a través del seu website l’usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d’ús i generals de reserva. De la mateixa manera l’usuari declara ser major d’edat (18 anys) i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessària per a l’accés als llocs web de INDALO PARK i la contractació per mitjà dels mateixos. L’usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre.
Per poder contractar els serveis oferts, l’usuari no haurà de registrar com a client, però ha de facilitar unes dades imprescindibles per a la seva identificació i realització de la reserva, com són nom i cognoms, adreça i qualsevol altra que requereixi la pàgina per a la contractació efectiva del servei als efectes declara que tota la informació subministrada a l’hora de contractar és vertadera, completa i concisa.
Un cop feta la reserva l’usuari visualitzarà la confirmació de la reserva a la pantalla, podent imprimir aquesta com comprovant de la reserva efectuada.
La confirmació de reserva i el comprovant de la reserva (impressió que fa l’usuari) no tindran validesa com factura.
Així mateix INDALO PARK comunica als usuaris que:
– La col•locació de llits supletoris a les habitacions es realitzarà a petició i consentiment del client. D’acord amb l’article 18 del Decret 183/2010 de 23 de Novembre d’establiment d’allotjament turístic.
– Les habitacions de INDALO PARK habilitades per a tres persones estan compostes per un llit de matrimoni i un altre llit individual.
– En el cas de necessitar el servei de bressols, indiqueu en fer la reserva, ja que l’hotel disposa d’un estoc limitat d’unitats.
– Règim Alimentari: Quan el règim contractat sigui el de PENSIÓ COMPLETA, se servirà esmorzar, dinar i sopar, sent el primer servei a facilitar per l’hotel sopar i l’últim el dinar del dia de sortida. En el règim de Mitja Pensió se servirà esmorzar i sopar, excepte elecció de l’usuari i sempre que l’hotel pugui acceptar el canvi (sopar per menjar). Es recorda a l’Usuari que les begudes no estan incloses en cap règim alimentari.
– Animals de companyia: no són admesos a l’hotel

FUNCIONAMENT DE LA RESERVA

1.- OFERTA DE RESERVES I REFERÈNCIA DE PREUS
En compliment de la normativa vigent i, en especial de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, SUSAN STELA SA ofereix en el seu apartat Reserves Online informació sobre totes les possibles reserves, les seves característiques i preus. No obstant això, SUSAN STELA SA es reserva el dret a retirar, reposar o canviar les ofertes que s’ofereixen als seus clients a través de les seves pàgines web, mitjançant el simple canvi en el contingut de les mateixes. D’aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la web de SUSAN STELA SA es regiran per les Condicions Generals vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.
2.- INDICACIÓ DELS PREUS.
Cada possible reserva oferta tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l’IVA o qualsevol altre impost que, si escau, sigui d’aplicació. Els preus indicats en pantalla seran els vigents en cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, SUSAN STELA SA ho comunicarà al client, via correu electrònic, abans de procedir al cobrament de la reserva.
Els preus de la reserva inclouen el I.V.A.llevat que s’ometi aquesta menció expressament.
Els preus no inclouen la tasa turística.
El preu de la reserva no inclou: qualsevol servei no especificat, a més d’extres com ara trucades telefòniques, serveis de bugaderia, pàrquing, etc. Tampoc inclou les peticions que el client pugui anotar al camp “Comentaris”, ja que aquestes, en cas que l’Hotel pogués satisfer-les, podrien suposar un cost extra a pagar directament a l’Hotel.
3.- DISPONIBILITAT
La disponibilitat de les ofertes ofertes per INDALO PARK a través de les seves pàgines web pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que INDALO PARK actualitza la base de dades periòdicament, la reserva sol•licitada pel client podria estar completa en aquest moment. En aquest cas, INDALO PARK remetrà un correu electrònic al client informant de la impossibilitat de la disponibilitat de l’oferta.
4.- FORMES DE PAGAMENT (RESERVA).
El pagament es realitza dirèctament a l’hotel. SENSE PREVI DIPÒSIT. Únicament serà necessari que ens faciliti el número de tarjeta de crèdit com a garantía de la reserva
Excepte les reserves amb tarifa no reemborsable o tarifes especials on en la mateixa oferta s’indiqui que és necessari algún diposit
La confirmació de la reserva de la tarifa NO REEMBORSABLE implica el pagament del 100% del total de la mateixa amb la targeta de crèdit facilitada per vostè, l’import se li indicarà en pantalla en el procés d’acceptació de la reserva i es cobrarà en el mateix moment que finalitzi la reserva.
Tasa turística no inclosa no el preu .
5.- CANCEL•LACIÓ DE RESERVES
En cancel•lacions de reserves de tarifa NO REEMBORSABLE tal com el seu nom indica no es retornarà l’import de la mateixa.
En el cas de la tarifa Web si canceles fins a 7 dies abans de l’arribada, l’hotel no et farà cap càrrec. Si canceles fora d’aquest plaç l’hotel et carregarà el 30 del total. Si no et presentes, l’hotel et carregarà l’estada completa
En cancel•lacions de reserves de tarifa NO REEMBORSABLE tal com el seu nom indica no es retornarà l’import de la mateixa.
L’anul•lació de la reserva s’ha de fer per mitjà del web: www.indalopark.com o per correu electrònic reservas@indalopark.com o si ho desitja pot contactar per telèfon (0034) 93.767. 84. 55.
6.- PROTECCIÓ DE DADES
INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES – Les dades que ens proporcioni mitjançant la reserva s’incorporen a fitxers responsabilitat de l’establiment amb la finalitat de formalitzar i gestionar la reserva, comprovar la validesa de la targeta o realitzar la seva pre-autorització bancària, realitzar el cobrament d’acord amb les condicions de reserva i cancel·lació, així com per al pagament de les despeses derivades de l’estada, fins i tot posteriorment a la mateixa (excepte que proporcionessin un altre mitjà de pagament per als mateixos). Aquestes dades es sol·liciten en base a l’execució dels contractes de reserva i serveis. El termini de conservació de les dades és el que estableix les normatives bancària, tributària i mercantil, com a mínim. Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació i oposició, i revocació del consentiment, podran dirigir-se per escrit a HOTEL INDALO PARK, AV. DEL MAR, 19, 08398, SANTA SUSANA, BARCELONA o per e-mail a hotel@indalopark.com .Tenen dret a fer una reclamació davant les autoritats de protecció de dades.
7.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE
SUSAN STELA SA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. SUSAN STELA SA té el domicili a Santa Susanna (Barcelona), Espanya.